Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Publikasjoner  og presentasjoner

Angell, Svein Ivar og Haldor Byrkjeflot  (2005): Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector. Paper til NFF 2005 i Århus. 

Angell, Svein Ivar og Haldor Byrkjeflot (kommende): Eit skifte i kommunikasjonen kring helsepolitikken? Ein studie av samanhengen mellom reformer og kommunikasjonspraksiar i sjukehussektoren. Les abstract herLast ned pdf (under utarbeidelse)

Johnson, Hege Karin (2005): Media - vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier? Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Kjær, Peter. Medier, nyheder og organisation: Aktuelle bud på mediernes påvirkning av organisationer paper til seminar Uppsala 25.-26.April 2006

Svendsen, Therese (2005): Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak. Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. 

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem