Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

KUNNSKAP OG POLITIKK I HELSETJENESTEN

Seminar på Rokkansenteret torsdag 11. oktober
klokken 10.15 til 12.30 i seminarrom 6205

10.15- 10.25:      Velkommen og introduksjon v/Haldor Byrkjeflot
10.30 - 11.00:     Helge Ramsdal: Kunnskap og politikk i helsetjenester: opptrappingsplanen for psykiatri
11.00 - 11.10:     Pause
11.10 – 11.40:    Charlotta Levay: Professions and the pursuit of transparency: two cases of professional response,
11.40 - 12.10:     Ewa Wikström og Inga –Lill Johansson: Monster i praktiken - hinder i utvecklingen av sjukvården
12.10 -12.30:      Spørsmål/diskusjon
-------------------------------------------------------

13.30 - 16.30: Workshop, Lukket arrangement. Ta kontakt med siri.nerheim@rokkan.uib.no dersom du ønsker å delta.

Litteratur til seminaret:
Charlotta Levay: Abstract og litteraturbidrag.
Underlaget består av två kapitel ur boken Strävan efter transparens: Granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk (Levay & Waks, red, 2006, SNS förlag). I kapitlen finns fallstudier av två olika verktyg för transparens, de svenska nationella kvalitetsregistren samt ackreditering vid ett sjukhuslaboratorium. Vid seminariet presenterar Charlotta Levay en analys av de två fallen med fokus på vad kraven på ökad insyn innebär för professionerna och hur de reagerar på detta, under titeln "Professions and the pursuit of transparency: Two cases of professional involvement".

Ewa Wikström og Inga -Lill Johansson: Litteraturbidrag og Power point presentasjon

Dette seminaret arrangeres i forbindelse med EU-prosjektet "KNOWandPOL", som startet opp høsten 2006 og skal gå over 4 år. Rokkansenteret ved Haldor Byrkjeflot er partner i prosjektet der Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR) og Høgskolen i Østfold er øvrige norske partnere. Norge er ett av de åtte land i Europa hvor kunnskapsgrunnlaget for beslutningene i skole- og helsepolitikken skal utforskes og sammenlignes. Helge Ramsdal fra Høgskolen i Østfold leder det norske forskerteamet, der Haldor Byrkjeflot, Birte Folgerø Johannesen, Marit Helgesen, Marte Feiring , Eva Skærbæk og Gunnar Vold Hansen er øvrige deltakere.

Helge Ramsdal er dosent i statsvitenskap/ organisasjonsteoretiske fag ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold. Ramsdal er leder for det norske bidraget i EU- prosjektet KNOWandPOL.
Charlotta Levay er forsker ved
Företagsekonomiska institutionen, Universitetet i Uppsala og er medlem av forskernettverket SOND- Styrning, organisering och demokrati i sjukvårdens nätverk. Charlotta Levay skal være gjest på ATM / POLIS - prosjektet 4. - 12. oktober.
Ewa Wikström er økonom og universitetslektor ved Företaksekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Wikström forsker blant annet på ledelse og ansvar/ansvarliggjøring i helsevesenet.
Inga-Lill Johansson er økonom og dosent ved Företaksekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Johansson forsker blant annet på ansvar og verdier forholdet mellom individ og organisasjon.

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem