Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Program for track nr 9

Health sector management and organisation    

ved  18th Scandinavian Academy of Management (NFF) at Aarhus School of Business in Denmark on August 18-20, 2005.

 

  18/8 19/8
  1030-1130: Plenum 1030-1200: Parallelle sesjoner
  1130-1200: Parallelle sesjoner 1200-1300: Frokost
  1200-1300: Frokost 1330-1630: Parallelle sesjoner
  1300-1630: Parallelle sesjoner 1700-1830: Plenum
  1630-1800: Plenum  
  Antall paper: 7*3=21

30 min pause etter behov

Antall paper: 9*3=27

30 min pause etter behov

» Informasjon om organiseringen av tracket

» Complete Track Programme NFF 2005 The 18th Scandinavian Academy of Management Meeting 18th – 20th August 2005

 

  1. Transparens, ledelse, profesjoner og arbeidsorganisering (14 paper) 
    (Haldor Byrkjeflot ++)

Transparens
(Morten Knudsen og Peter Kjær) 4*30  18/8: 1130-1200 og 1300-1500
Abstract pdf
*** Morten Knudsen, Copenhagen Business School; Standards in Health Care - between rationality and paradoxy (EL/BFJ) Link
*** Erica Lundbäck: University of Uppsala, Evidensbasert medisin – strävan efter transparens (SIA/BFJ) Link
*** Svein Ivar Angell og Haldor Byrkjeflot, Stein Rokkan Center of Social Research; Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector  (PK/MK)    
*** Birte Folgerø Johannesen, Helse Bergen and Stein Rokkan Center of Social Research:  Evidens og ledelse i psykiatri (PK/MK) Link
 

 

Profesjoner, ledelse
(Peter Kragh Jespersen og Sidsel Vinge) 6*30  
18/8: 1530-1630. 19/8: 1030-1200 og 1330-1400
Abstract pdf
*** Sidsel Vinge, DSI Institut for Sundhedsvæsen; Lægeliv (LEN/TS)  
*** Lars-Erik Norback and Axel Targama, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet; Det Neoprofessionella Sjukhuset (PKJ/SV)  
*** Peter Kragh Jespersen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet; Fremtidens Leder i Sygeghuse: Hybridleder eller Professionel Leder? ( MSJ) Link
*** Dag Olaf Torjesen, Agder University College, School of Management and Stein Rokkan Centre; Does the Norwegian health enterprise reform and management reform increase or decrease management autonomy? (PKJ) Link
*** Monica Skjøld Johansen, Handelshøyskolen BI; Mellom profesjon og reform. Forhandling om myndighetsområde blant legeledere og sykepleierledere etter innføring av enhetlig ledelse  (DOT) Link
*** Torgeir Sveri, Stein Rokkan Center of Social Research; Reformen;”enhetlig ledelse” i møte med sykehuspraksis (SV) Link

 

Arbeidsorganisering
(Ola Bergstrøm) 4*30  19/8: 14-1630 inkl pause
Abstract pdf
*** Eric Carlström og Johan Berlin, Nordic School of public administration; Team i hälso- och sjukvård (LAF) Link
*** Ola Bergström og Lars Walter, Department of Business Administration School of Economics and Commertial Law, University of Göteborg; Temporary Care  (CJS) Link
*** Christine Jacobsen Skjælaaen, Samfunns og næringslivsforskning AS, SNF; Innleie av sykepleiervikarer som ny organisasjonsoppskrift for bemanning (OB) Link
*** Lena Andersson-Felé, Förvaltningshögskolan Göteborg; Age related work load: a work environment intervention (EC) Link

 

  1. Sundhedsoranisationer og omgivelser: styring, studier av felter og samhandling (13 paper)
    (Helge Ramsdal ++)

 

Samhandling og feltstudier
(Ramsdal og Nylen) 4*30  18/8: 1130-1200 og 1300-1430
Abstract pdf
*** Helge Ramsdal and Gunnar Vold Hansen, Østfold Univerity College; Implementing the purchaser-provider model in local mental health services,
Helge Ramsdal; The dynamics of coordinated change in mental health services – a longitudinal case study (RE)
Link
*** Rikard Eriksson, Nordic Shool of Public Health, Göteborg; Sjukhuset som Fält (HR) Link
*** Ewa  Wikström and Hossein Pashang, Department of Business Administration School of Economics and Commercial Law. Göteborg Univerity; Managing Health Care Practices by relational accountability (UN) Link
*** Ulrica Nylen, Umeå School of Business and Economics; Coping with trinity - Human service professionals in interorganisational team work (EW) Link

 

Organisasjonsendring og ledelse
(Kjekshus og Borum)  5*30  18/8: 1500-1630 og 19/8: 1030-1130
Abstract pdf
*** Finn Borum, Department of Organization, Copenhagen Business School; When Implementation meets Emergence - Interpreting Managerial Reactions to The Regionalization of Danish Hospital Services (KG) Link
*** Kari Guldbrandsøy, Stein Rokkan Center for Social Studies; Etter planen? Funksjonsfordeling i helseforetak (FB)    
*** Lars Lindkvist, Växjö Universitet/BBS i Kalmar; Sjukhus som bolag - om identitetskapande och professioner (LEK) Link
*** Lars Erik Kjekshus, SINTEF Health research /University of Oslo and Trond Harsvik, SINTEF Health research; Organizational inertia in the wake of hospital mergers (LL) Link
*** Inga-Lill Johansson, Beatriz Dorriots and Ann-Christine Frandsen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet; Intentions and Effects of Arguments (LEK/FB) Link Paper
 

 

Styring, regulering, privatisering
(Øhrming og Salomonsen)  4*30  19/8: 1130-1200 og 1330-1500
Abstract pdf
*** Jan Öhrming, Södertörns Högskola; Upplösningen av den offentliga vården (SN) Link
*** Simon Neby, The Stein Rokkan Centre for Social Studies, University of Bergen; Governing Scandinavian hospital systems: New mechanisms, new principles? (HS) Link
*** Heidi Salomonsen, Aalborg Univeristy; The role of the central administration in reforming and steering the health sector - the Danish department of the Ministry of the Interior and Health between policitics and administration (JØ)  
*** Tobias Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborg; Contractual choice and performance in Swedish elderly care (JØ/HS) Link

 

  1. Reformer og nye styringsteknikker: Tendenser, dynamikk og effekter (16 paper) 
    (Karsten Vrangbæk ++)

Fritt sykehusvalg og legers tidsbruk
(Østergren og Ringard)  4*30  18/8: 1130-1200 og 1300-1430
Abstract pdf
*** Ånen Ringard, Terje P. Hagen and Ana Rico, University of Oslo; Hospital responses to free hospital choice reforms - a comparison between Denmark and Norway (KØ) Link
*** Katarina Østergren, Norges Handelshøyskole, Karsten Vrangbæk, Ulrika Winblad Spångberg og Hans Okkels Birk; Patients' Reactions to Free Choice of Hospital - A Comparative Study Between Norway, Denmark and Sweden (LN/ÅR)  
*** Lars Nordgren, Lunds Universitet; Dekonstruktion av det fria vårdvalet och vårdgarantin i den svenska sjukvårdsdiskursen (ÅR) Link
*** Linda Midttun,SINTEF; Private or public time allocation? An empirical analysis of Norwegian medical specialists’ job choices (KV)  

 
Effektivitetsstudier, styringsteknikker, IKT
(Aidemark og Martinussen)  6*30  18/8: 1500-1630 og 19/8: 1030-1200
Abstract pdf
*** Sven Siverbo and Gustaf Kastberg, Förvaltningshögskolan Göteborg; Går det att en beställar - utförarmodell att fungera (MT) Link
*** Malin Tillmar, Arbetslivsinstitutet, Norrköping; Småskaliga utförare av vård- och omsorg: Är det mögligt?(SS) Link
*** Lars-Göran Aidemark, Växjö School of Management and Economics, Växjö University ; BSC för politisk styrning av privata sjukhus (EF) Link
*** Elin Funck, Ekonomihögskolan, Växjö University; Balanced Scorecard - En Integrator av Skilda Interessen i Sjukvården (LGA) Link
*** Pål E. Martinussen, Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo/ SINTEF og Terje P.Hagen, SINTEF Health Research, Trondheim; Day Surgery and Hospital Accessibility: The Relationship between Patient Severity and waiting Times within day Surgical DRGs in Norway, 2000-2003 (PEA)  
*** Povl Erik Rostgård Andersen og Tina Blegind Jensen, Aarhus School of Business; A Concept for Evaluating the Implementation of the Electronic Patient  (PEM) Link

 

Implementering og effekter av reformer
(Brorstrøm, Pettersen)  6*30  19/8: 1310-1630 inkl pause
Abstract pdf
*** Björn Brorström, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet; Den Stora Vändingen? (IJP)  
*** Bjørn Erik Mørk, Rikshospitalet – Radiumhospitalet Oslo; Local implications of a health care reform (BB)    
*** Inger Johanne Pettersen, Bodö Graduate School of Business and SINTEF Unimed Health Services Research and  Kari Nyland, SINTEF Unimed Health Services Research, Trondheim; The control Gap in Hospitals- do they survive the hospital enterprise reform? A Norwegian Case (BEM/BB) Link
*** Beate Jelstad, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo; A Model to Explain Factors Influencing Work Motivation in Profit and Non-profit Organizations (KK/IJP) Link
*** Kirsi Korhonen, Mikkeli Polytechnic, Petra Pekkanen and Timo Pirttilä, Lappeenranta Univerity of Technology; Strengthening Organisations Capabilities in Cross-functional Process Improvement - Experimental Learning Approach (IJP/BJ)    
*** Ann-Christine Frandsen, Business Administration School of Economics and Commertial Law, Göteborg University; Managing Dilemmas in "Here and Now" when Care for People with Heart Failure Translates into Accounting Figures (and back) - The DAGA Case (BJ/BB) Link


 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem