Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Program for organisasjon og ledelse i spesialiserte helsetjenester (POLIS Vest-nettverket):

I forbindelse med det samarbeidet som har vært innenfor POLIS og ATM prosjektet er det også tatt initiativ til et nettverkssamarbeid fra høgskolen i Molde i nord til Høgskolen i  Agder i sør.

POLIS Vest-samarbeidet tar sike på å utvikle et mer målrettet Program for forskning og undervisning omkring organisasjon og ledelse i Spesialisthelsetjenesten. Dette er en satsing der utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og helseforetak i helseregionene Helse Vest, Helse Midt og Helse Sør inngår. I programmet inngår flere forskningsprosjekter og utdanningstiltak med sikte på kompetanseutvikling og forbedring av helsetjenestene i de tre regionene. Hvert semester arrangeres det et nettverksseminar. Forrige samling var i Førde 28.-29.september 2006. For andre tidligere nettverksseminarer se (referat fra seminar i Bergen nov. 2005) og Kristiansand (se under ymse ressurser polis)

Grunnstammen for en slik nettverkssatsning er alt etablert gjennom ATM-prosjektet ved Rokkansenteret i Bergen , Vestnorsk Nettverk; forskerutdanninga ved Universitetet i Bergen og det samarbeidet som er etablert ved flere fagmiljøer ved Høgskolen i Agder, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Aalborg og Rokkansenteret. I ATM-prosjektet, som er av størrelsesorden 10, 6 mill. i perioden 2003 - 2007 inngår forskere, stipendiater og studenter fra flere institusjoner og helseforetak i Vestlandsregionen, med knutepunkter ved Høyskolen i Molde, Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og ved Høyskolen i Agder. Vest-norsk nettverk er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og andre utdanningsinstitusjoner i regionene.
 


Referat fra Polis Nettverksseminar i Førde, september 2006
Program for POLIS Nettverksseminaret september 2006
POLIS Nettverksseminaret november 2005
POLIS Nettverksseminaret april 2005
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem